NationalTrailsSystem - Lewis and Clark National Historic Trail
Ala Kahakai National Historic Trail

Ala Kahakai National Historic Trail

Ala Kahakai Trail passing a Heiau, Manuka Bay. Hawaii.

Ala Kahakai